red ceramic mug on printing paper
red ceramic mug on printing paper

Saugumas grupėse

Šiame dokumente rasite pasiūlymus, kaip tvarkytis su nepageidaujamu elgesiu. Jie sudaryti remiantis SAV literatūra bei patvirtinti Pasaulinės SAV patikėtinių tarybos kaip geriausios praktikos pavyzdžiai.Tai yra rekomendacijos, kurias sukūrė viena SAV intergrupė (National Capital Area Intergroup, JAV). Jos padės imtis veiksmų susidūrus su nepageidaujamu elgesiu (įskaitant ir grobuonišką) individualiai ir grupės lygmenyje.