Artėjantys renginiai:

2024 m. birželio 21-30 d. SAV stovykla Šventojoje

Dėl SAV susirinkimų ar bendros stovyklos info rašykite - sav.vaikai@gmail.com arba tel. nr. 865831097

Visais su apgyvendinimu susijusiais klausimais prašome kreiptis į „Energetiko“ administraciją: Rezervacija telefonu +370 611 25095 El. paštu gintaute@energetikas.lt

Praėję renginiai:

SVARBU! Stovykloje laukiame BE AUGINTINIŲ.

NAUJIENA!

Jau galima įsigyti didžiąją SAV knygą LIETUVIŲ KALBA
elektroniniu formatu ČIA.

Vilniaus SAV grupė "Namelis" kviečia į 19-ąjį gimtadienį!

Vilniaus SAV grupė "SAVinė" kviečia į penktąjį gimtadienį!

Stovyklos programa bus paskelbta šiek tiek vėliau.

Birželio 24 – liepos 3 d. SAV stovykla šventojoje.
Tema: Išeitis: tapti Mylinčiais tėvais pačiam sau
SAV susirinkimų temos:

Penktadienis / 06. 24 d.
19 val. - Išeitis

Šeštadienis / 06 25 d.
11 val. - Kas yra Mylintys tėvai?
18 val. – PASITIKĖJIMAS

Sekmadienis / 06. 26 d.
11 val. - Kas yra Vidinis vaikas?
18 val. - TIKRASIS AŠ

Pirmadienis / 06. 27 d.
11 val. – LAISVĖ
18 val. – 2 Žingsnis – „Patikėjome, kad galingesnė už mus pačius Jėga gali grąžinti mums sveiką mąstymą.“

Antradienis / 06. 28 d.
11 val. - TIKRASIS AŠ
18 val. - Pažintis su savo Vidiniu vaiku

Trečiadienis / 06. 29 d.
11 val. - NETIKRAS AŠ
18 val. - Kas nutiko, kai sutikai savo Vidinį vaiką?

Ketvirtadienis / 06. 30 d.
11 val. - KENKIMAS SAU
18 val. - 11 bruožas –„Mes negailestingai save teisiame ir turime labai menką savivertę.“

Penktadienis / 07. 01 d.
11 val. - VIDINIS KRITIŠKAS BALSAS
18 val. – ATVIRAS SAV SUSIRINKIMAS (kviečiami visi). Tema „Ką man reiškia Vidiniai Mylintys tėvai. SAV narių patirtys.“

Šeštadienis / 07.02 d.
11 val. - KRITIŠKI TĖVAI 12 val. Organizacinis visų Lietuvos SAV grupių susirinkimas.
18 val. - Kaip man padėti savo Vidiniam vaikui auginti savigarbą?

Sekmadienis / 07.03 d.
8.30 val. - TIKRASIS AŠ / Mylėdami ir priimdami save atrasime save kaip asmenybes.

2022 m. kovo 5d. SAV grupė "NAMELIS" kviečia į
18-os metų jubiliejų ZOOM platformoje.

Prisijungimo nuoroda: NAMELIO gimtadienis ZOOM'e

2022 m. kovo 3d. 21 val. SAV grupė "SAV online" kviečia į kalbėtojo susirinkimą, tema - Penkta SAV Tradicija: "Kiekvienos grupės pagrindinis tikslas – perduoti savo patirtį dar kenčiančiam suaugusiam vaikui".

Prisijungimo nuoroda: SAV online kalbėtojo susirinkimas

SAV grupė "SAVINĖ" kviečia į 4-ių metų jubiliejų ZOOM platformoje.

Prisijungimo nuoroda: SAVINĖS gimtadienis ZOOM'e

2021 m. gegužės 1 ir 2 d. vyks pasauline SAV konferencija (zoom platformoje, anglų k.). Užsiregistravę gausite prisijungimo nuorodą. Konferencijos programą ir registracijos formą rasite čia:  https://www.acaworldconvention.org/
2021 m. rugpjūčio 24 d. - 29d. vyks SAV SUSIRINKIMAI Anoniminių alkoholikų stovykloje prie Pasčio ež., Davainių km., Dusetų sen., Zarasų raj. Daugiau informacijos apie stovyklą rasite čia. 

Tema: "MES MANĖME, KAD MUMS TAIP NIEKADA NENUTIKS"

"Mes esame bejėgiai prieš šeimos alkoholizmo ir disfunkcijos padarinius ir pripažįstame, kad mūsų šiandieninis elgesys yra grįstas vaikystės įvykių patirtimi." 

2021 m. birželio 25 d. - liepos 4d. vyks SAV stovykla Šventojoje. Tema: "Mes labiau panašūs nei skirtingi"
NAUJIENA!
Darbo su Skalbinių sąrašu knyga (angl. THE LAUNDRY LISTS WORKBOOK Integrating Our Laundry List Traits for Adult Children of Alcoholics / Dysfunctional Families)

Šioje darbo knygoje išplečiamas trumpas „Kito“ Skalbinių sąrašo aprašymas (BRB, p. 8). Jame yra glaustų klausimų, padedančių sveikstančiam suaugusiam vaikui išgyventi tikrus epizodus, sukėlusius nepilnavertiškumo, gėdos, kaltės ir pykčio jausmus (emocinis apsinuodijimas). Šioje darbo knygoje aprašomas sveikimo procesas, skirtas išgydyti traumas ir vidinius konfliktus, kuriuos sukėlė vaikystės traumos ir nuolatinis jų atkūrimas, ir atsikratyti emocinės intoksikacijos.

Įsigyti galite:
- tel. numeriu +370 672 41521
- el. paštu savliteratura@gmail.com
- arba teiraukitės SAV grupėse
- http://www.adultchildren.org/

Mes dalijamės savo patirtimi, stiprybe ir viltimi

hands formed together with red heart paint
hands formed together with red heart paint

Ištrauka iš Didžiosios SAV knygos

SAV draugija įsikūrė 1978 m. Niujorke, susirinkus keliems Alatyno grupės nariams. Alatynas – tai Dvylikos žingsnių draugija alkoholikų vaikams ir paaugliams. Šie Alatyno nariai jau buvo 20-ties ir norėjo kažko daugiau, nei gavo kitoje Dvylikos žingsnių draugijoje, į kurią perėjo sulaukę pilnametystės. Netrukus prie jų prisijungė sveikstantis alkoholikas Tony A., Niujorko biržos makleris, kuris ir įkūrė SAV. Tuo metu Tony buvo apie 50 metų. Jis užaugo smurtaujančioje, alkoholizmo paveiktoje šeimoje.

Per paskutinius 30 metų SAV išvystė nusistovėjusią programą, pagal kurią siūloma tinkama sveikimo pagalba suaugusiems vaikams iš visų visuomenės sluoksnių, visame pasaulyje. SAV – tarptautinė draugija. Apie 1000 grupių veikia Šiaurės Amerikoje, Europoje, Azijoje ir visame pasaulyje. Suaugę vaikai geresniam žmonijos labui įsipareigoję užkirsti kelią iš kartos į kartą plintančiai šeimos disfunkcijai. Mes nepamokslaujame apie prastą auklėjimą ir nesistengiame kontroliuoti viso pasaulio žmonių auklėjimo. Tačiau tikimės palengvinti dalią tų, kurie kenčia, nes augo apleisti ir užgauliojami. Mes norime prisijungti prie visuomenės, visą savo dėmesį skirdami tam, kad situacija keistųsi padedant Aukštesniajai Jėgai.

Klinikiniais ir medicininiais tyrimais nustatytos augimo disfunkcinėje šeimoje priežastys ir pasekmės bei kaip tokia trauma toliau veikia suaugusį žmogų. Medikų nuomonę apie šiuos faktus rasite tolesniuose mūsų knygos puslapiuose.

Mūsų draugijoje yra žmonių, kuriems diagnozuotos priklausomybės, depresija, panikos sutrikimai, potrauminio streso sutrikimas ir įvairios disociatyvios būsenos. Suaugusiems vaikams daug geriau nei kitiems pažįstama disociacija, ko-priklausomybė, manija ir kompulsyvus elgesys. Daugelis mūsų narių, padedami šios paprastos dvasinės SAV programos, sugrįžo į gyvenimą nuo pragaro vartų tiesiogine to žodžio prasme.

SAV veikla

Pagrindinis SAV tikslas, kaip teigiama mūsų Penktojoje tradicijoje, yra perduoti savo patirtį dar kenčiančiam suaugusiam vaikui. Šiam tikslui pasiekti SAV rengia atvirus ir uždarus susirinkimus.

Kas yra atviri susirinkimai?

Atviras SAV susirinkimas yra toks susirinkimas, kur gali dalyvauti kiekvienas pageidaujantis (nesvarbu ar jis Suaugęs vaikas, ar ne). Vienintelė jo priedermė – neskelbti už susirinkimo durų dalyvavusiųjų SAV narių vardų.
Paprastai kiekviename susirinkime būna vedėjas ir keli pranešėjai. Vedėjas pradeda ir užbaigia susirinkimą ir suteikia žodį norintiems kalbėti. Kalba paprastai tik SAV nariai. Jie pasakoja apie savo patirtį ir apie tai, kas juos atvedė į SAV, kartais pasakoja, kaip jie suvokia sveikimo programą, arba apie tai, ką jiems duoda SAV gyvenimo būdas. Kiekvienas pasisakantis SAV narys reiškia tiktai savo nuomonę ir kalba savo vardu.

Ko nedaro SAV?

Dešimtoji tradicija – "Suaugę alkoholikų vaikai nereiškia savo nuomonės pašaliniais klausimais, todėl SAV vardo nederėtų traukti į viešus ginčus".

- Neverbuoja narių ir neperša pirminės motyvacijos, kad Suaugusiems vaikams reikia sveikti.

- Neturi narių charakteristikų ir ligos istorijų.

- Nestebi ir nesiekia kontroliuoti savo narių.

- Nenustato psichologinių diagnozių ar prognozių.

- Neturi ligoninių, neskiria vaistų, medicininio ar psichiatrinio gydymo.

- Nesuteikia gyvenamojo ploto, maitinimo, aprangos, darbo, pinigų ir kitų panašių paslaugų.

- Nesprendžia šeimos ar profesinių reikalų.

- Neužsiima tyrimais ir jų nefinansuoja.

- Nepriklauso socialinėms tarnyboms (nors daug narių ir tarnybos biurų su jomis bendradarbiauja).

- Nerengia religinių apeigų.

- Nesivelia į ginčus apie alkoholį, alkoholizmą, šeimos disfunkciją ir kitus dalykus.

- Nepriima pinigų už savo paslaugas ar aukų iš ne SAV šaltinių.

- Nerašo rekomendacinių laiškų dėl lygtinio paleidimo, charakteristikų advokatams, teismams, mokykloms, verslo ar socialinėms įstaigoms, kitoms organizacijoms ar institucijoms.

Paimta ir adaptuota iš "AA Tarnavimo Žinynas",  psl. 31

Pačios SAV grupės veiklai vykdyti yra pasitelktos šios, žemiau išvardintos priemonės:

• rengiami uždari ir atviri SAV susirinkimai Lietuvos teritorijoje,

• visa informacija skleidžiama tik www.suaugevaikai.lt  puslapyje,

• palaikomas ryšys tarp grupių el. paštu bei kas mėnesį, per skype, susirenkant visiems grupių atstovams susirinkimo metu,

• platinama oficiali SAV literatura (SAV Didžioji knyga ir SAV dvylikos žingsnių darbo knyga).

*Paimta ir adaptuota iš brošiūros "AA: 44 klausimai"  psl. 13

 

Kas yra uždari susirinkimai ?

Uždaruose susirinkimuose dalyvauja tik vietinės SAV grupės nariai arba šioje vietovėje esantys kitų grupių nariai. Uždarų susirinkimų tikslas – suteikti SAV nariams galimybę aptarti konkrečiai jų (ne)sveikimą, kitaip tariant, tai, ką iš tikrųjų galėtų suprasti tik Suaugę vaikai.
Šie susirinkimai vyksta kuo laisvesnėje atmosferoje, ir kiekvienas grupės narys gali nesivaržydamas dalyvauti pokalbyje. Uždari susirinkimai ypač svarbūs naujiems SAV nariams, kadangi būtent tokiuose susirinkimuose jie gali užduoti pačius skaudžiausius klausimus ir pasimokyti iš patirties tų Suaugusių vaikų, kurie jau turi sveikimo patirties.

Ką darome SAV susirinkimuose:

- Dalijamės savo išgyvenimais ir kaip sprendžiame iškilusias problemas savo sveikimo programoje (t.y., dalijamės patirtimi, jėgomis ir viltimi)

- mes kuriame asmeninį palaikymo tinklą

- mes praktikuojame savo sveikimą ir asmeninių ribų nusistatymą tarnaudami SAV draugijoje

Ko nedarome SAV susirinkimuose:

- Nepertraukinėjame, nekritikuojame, nekomentuojame to, ką sako kiti.

- Nepatarinėjame

- Nenukreipiame kitų narių dėmesio nuo kalbančiojo žmogaus kalbdami, šnibždėdamiesi, gestikuliuodami, triukšmaudami ar vaikščiodami.

- Nepažeidžiame kitų anonimiškumo

- Neperpasakojame, kas buvo pasakota susirinkimuose (jokia forma)

Ištrauka iš oficialaus SAV lankstinuko “SAV tai..”

Būdami kartu, galime įveikti tai, ko pavieniui nepajėgtume.

Susisiek su mumis:
sav.vaikai@gmail.com